Bán đất kiệt oto tiểu la – hòa cường Bắc – Hải châu – Đà Nẵng ₫123,123 – Đà Nẵng…


Bán đất kiệt oto tiểu la – hòa cường Bắc – Hải châu – Đà Nẵng
₫123,123 – Đà Nẵng thành phố đáng sống nhất Việt Nam

Bán đất kiệt oto tiểu la – hòa cường Bắc – Hải châu – Đà Nẵng
Bán đất 2 mặt kiệt tiểu la cách kiệt oto 20m vị trí đẹp,thông thoáng, sạch sẽ.
Diện tích : 55m2  68m2
Giá bán : 1150  1400 tỷ Giá quá bèo, quá mềm cho 1 vị trí đep như thế này.
SDT: 0901141050
Bất Động sản Thiên Long

ban-dat-kiet-oto-tieu-la-hoa-cuong-bac-hai-chau-da-nang₫123123-da-nang Bán đất kiệt oto tiểu la – hòa cường Bắc – Hải châu – Đà Nẵng
₫123,123 - Đà Nẵng...
1506747511_371_ban-dat-kiet-oto-tieu-la-hoa-cuong-bac-hai-chau-da-nang₫123123-da-nang Bán đất kiệt oto tiểu la – hòa cường Bắc – Hải châu – Đà Nẵng
₫123,123 - Đà Nẵng...


Source

Leave a Reply