bán đất ở khu đô thị thị xã Quảng Yên ₫300,000,000 Diện tích 115m2 , sổ đỏ chín…


bán đất ở khu đô thị thị xã Quảng Yên
₫300,000,000

Diện tích 115m2 , sổ đỏ chính chủ , ai quan tâm liên hệ sđt 0961728880

ban-dat-o-khu-do-thi-thi-xa-quang-yen₫300000000dien-tich-115m2-so-do-chin bán đất ở khu đô thị thị xã Quảng Yên
₫300,000,000  Diện tích 115m2 , sổ đỏ chín...
1506485519_282_ban-dat-o-khu-do-thi-thi-xa-quang-yen₫300000000dien-tich-115m2-so-do-chin bán đất ở khu đô thị thị xã Quảng Yên
₫300,000,000  Diện tích 115m2 , sổ đỏ chín...


Source

Leave a Reply