Bán Mặt tiền Nguyễn văn Đậu. Bình Thạnh Đã có sẵn giấy phép xây dựng, chỉ việc …


Bán Mặt tiền Nguyễn văn Đậu. Bình Thạnh
Đã có sẵn giấy phép xây dựng, chỉ việc mua và xây thôi
Giá : 51tỷ
LH : 0907 317 668

ban-mat-tien-nguyen-van-dau-binh-thanh-da-co-san-giay-phep-xay-dung-chi-viec Bán Mặt tiền Nguyễn văn Đậu. Bình Thạnh 
Đã có sẵn giấy phép xây dựng, chỉ việc ...
1502345874_770_ban-mat-tien-nguyen-van-dau-binh-thanh-da-co-san-giay-phep-xay-dung-chi-viec Bán Mặt tiền Nguyễn văn Đậu. Bình Thạnh 
Đã có sẵn giấy phép xây dựng, chỉ việc ...
1502345875_635_ban-mat-tien-nguyen-van-dau-binh-thanh-da-co-san-giay-phep-xay-dung-chi-viec Bán Mặt tiền Nguyễn văn Đậu. Bình Thạnh 
Đã có sẵn giấy phép xây dựng, chỉ việc ...
1502345875_86_ban-mat-tien-nguyen-van-dau-binh-thanh-da-co-san-giay-phep-xay-dung-chi-viec Bán Mặt tiền Nguyễn văn Đậu. Bình Thạnh 
Đã có sẵn giấy phép xây dựng, chỉ việc ...
1502345876_296_ban-mat-tien-nguyen-van-dau-binh-thanh-da-co-san-giay-phep-xay-dung-chi-viec Bán Mặt tiền Nguyễn văn Đậu. Bình Thạnh 
Đã có sẵn giấy phép xây dựng, chỉ việc ...
1502345876_399_ban-mat-tien-nguyen-van-dau-binh-thanh-da-co-san-giay-phep-xay-dung-chi-viec Bán Mặt tiền Nguyễn văn Đậu. Bình Thạnh 
Đã có sẵn giấy phép xây dựng, chỉ việc ...
1502345876_113_ban-mat-tien-nguyen-van-dau-binh-thanh-da-co-san-giay-phep-xay-dung-chi-viec Bán Mặt tiền Nguyễn văn Đậu. Bình Thạnh 
Đã có sẵn giấy phép xây dựng, chỉ việc ...
1502345877_903_ban-mat-tien-nguyen-van-dau-binh-thanh-da-co-san-giay-phep-xay-dung-chi-viec Bán Mặt tiền Nguyễn văn Đậu. Bình Thạnh 
Đã có sẵn giấy phép xây dựng, chỉ việc ...

Leave a Reply