Bán nhà ₫650 – Vũng Tàu Hẻm 888, đường 30/4,phường 11.Diện tích 80m2 Hướng tây …


Bán nhà
₫650 – Vũng Tàu

Hẻm 888, đường 30/4,phường 11.Diện tích 80m2
Hướng tây nam.Nhà 1 phòng khách,2 phòng ngủ,1 bếp, giếng trời rộng rãi thoáng mát.Đất nông nghiệp sổ chung.hẻm vào 4 m.Ai có thiện chí mua liên hệ sđt 0933110457

ban-nha₫650-vung-tauhem-888-duong-304phuong-11-dien-tich-80m2huong-tay Bán nhà
₫650 - Vũng Tàu  Hẻm 888, đường 30/4,phường 11.Diện tích 80m2
Hướng tây ...
1506608282_196_ban-nha₫650-vung-tauhem-888-duong-304phuong-11-dien-tich-80m2huong-tay Bán nhà
₫650 - Vũng Tàu  Hẻm 888, đường 30/4,phường 11.Diện tích 80m2
Hướng tây ...
1506608282_228_ban-nha₫650-vung-tauhem-888-duong-304phuong-11-dien-tich-80m2huong-tay Bán nhà
₫650 - Vũng Tàu  Hẻm 888, đường 30/4,phường 11.Diện tích 80m2
Hướng tây ...
1506608283_779_ban-nha₫650-vung-tauhem-888-duong-304phuong-11-dien-tich-80m2huong-tay Bán nhà
₫650 - Vũng Tàu  Hẻm 888, đường 30/4,phường 11.Diện tích 80m2
Hướng tây ...
1506608283_405_ban-nha₫650-vung-tauhem-888-duong-304phuong-11-dien-tich-80m2huong-tay Bán nhà
₫650 - Vũng Tàu  Hẻm 888, đường 30/4,phường 11.Diện tích 80m2
Hướng tây ...


Source Nha dat

Leave a Reply