bánh ép khô Huế ( hình mình tự chụp nha) ₫30 – Đà Nẵng bánh ép khô bao ngon, ba…


bánh ép khô Huế ( hình mình tự chụp nha)
₫30 – Đà Nẵng

bánh ép khô bao ngon, bao rẻ ,bánh dày nhiều thịt, bánh nhà ép nên các bạn yên tâm chất lượng nha một bịch 10/c 30k mua nhiều mình có bớt nha
ai lấy bánh ib sđt/ Đc e ship tận giường luon 😘

banh-ep-kho-hue-hinh-minh-tu-chup-nha₫30-da-nangbanh-ep-kho-bao-ngon-ba bánh ép khô Huế ( hình mình tự chụp nha)
₫30 - Đà Nẵng  bánh ép khô bao ngon, ba...
1506630921_986_banh-ep-kho-hue-hinh-minh-tu-chup-nha₫30-da-nangbanh-ep-kho-bao-ngon-ba bánh ép khô Huế ( hình mình tự chụp nha)
₫30 - Đà Nẵng  bánh ép khô bao ngon, ba...
1506630923_553_banh-ep-kho-hue-hinh-minh-tu-chup-nha₫30-da-nangbanh-ep-kho-bao-ngon-ba bánh ép khô Huế ( hình mình tự chụp nha)
₫30 - Đà Nẵng  bánh ép khô bao ngon, ba...
1506630923_465_banh-ep-kho-hue-hinh-minh-tu-chup-nha₫30-da-nangbanh-ep-kho-bao-ngon-ba bánh ép khô Huế ( hình mình tự chụp nha)
₫30 - Đà Nẵng  bánh ép khô bao ngon, ba...


Source

Leave a Reply