Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê ₫1 – Đà Nẵng …


Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 – Đà Nẵng

Bán nhà 2MT Yên Khê 1 và kiệt Dũng sĩ Thanh Khê
Nhà : 1 mê
dt: 152 m2 đã ra sổ 95 m2
nở hậu : 5,7 m2 -> 6,13 m2
hướng : đông -bắc
nhà có 10 p trọ đang cho thuê tháng 12 triệu
nhà gần các trường cao đẳng và đại học
giá 2 tỷ 600 có thương lượng ít
lh : 0902217925

can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...
1506731450_197_can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...
1506731451_357_can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...
1506731451_443_can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...
1506731452_287_can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...
1506731452_648_can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...
1506731453_611_can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...
1506731453_828_can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...
1506731454_307_can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...
1506731454_448_can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...
1506731455_862_can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...
1506731455_923_can-tien-di-my-nen-ban-gap-nha-2-mt-yen-khe-1-va-dung-si-thanh-khe₫1-da-nang Cần tiền đi mỹ nên bán gấp nhà 2 MT Yên Khê 1 và Dũng Sĩ Thanh Khê
₫1 - Đà Nẵng
...


Source

Leave a Reply