Châu Âu là cái nôi của ngành công nghiệp ôtô thế giới bởi những phát minh sáng c…


Châu Âu là cái nôi của ngành công nghiệp ôtô thế giới bởi những phát minh sáng chế đầu tiên về động cơ đốt trong ra đời từ lục địa này. Sự phát triển vượt bậc của thị trường ôtô giai đoạn 1960-1970 và bài học về cái chết của 80 người dân New York trong 4 ngày thời tiết đảo lộn do ô nhiễm không khí, buộc chính phủ của các nước châu Âu xây dựng một chương trình cắt giảm khí thải xe hơi vào năm 1970.

Tuy nhiên, phải đến năm 1987, dự luật hoàn chỉnh quy định giá trị nồng độ giới hạn của các loại khí thải mới được thông qua và người ta vẫn thường gọi đó là Tiêu chuẩn khí thải EURO 0.

Các tiêu chuẩn khí thải đầu tiên có hiệu lực tại California vào năm 1968; Đầu tiên là tiêu chuẩn tiêu chuẩn Châu Âu ECE 15 từ năm 1971.

Euro I (1993)

Euro II (1996)

Euro III (2000)

Euro IV (2005)

Euro V (tháng 9 năm 2009)

Euro VI (tháng 9 năm 2014)

Tiêu chuẩn khí thải EURO ✓ http://ngocford.com/tu-van-xe/tieu-chuan-khi-thai-euro ✓ MUA XE FORD gọi #NgocFord 0972893878 CAM KẾT DÀI LÂU ✓

chau-au-la-cai-noi-cua-nganh-cong-nghiep-oto-the-gioi-boi-nhung-phat-minh-sang-c Châu Âu là cái nôi của ngành công nghiệp ôtô thế giới bởi những phát minh sáng c...
Châu Âu là cái nôi của ngành công nghiệp ôtô thế giới bởi những phát minh sáng chế đầu tiên về động cơ đốt trong ra đời từ lục địa này. Sự phát triển vượt bậc của thị trường ôtô giai đoạn 1960-1970 và bài học về cái chết của 80 người dân New York trong 4 ngày thời tiết đảo lộn do ô nhiễm không khí, buộc chính phủ của các nước châu Âu xây dựng một chương trình cắt giảm khí thải xe hơi vào năm 1970.

Tuy nhiên, phải đến năm 1987, dự luật hoàn chỉnh quy định giá trị nồng độ giới hạn của các loại khí thải mới được thông qua và người ta vẫn thường gọi đó là Tiêu chuẩn khí thải EURO 0.

Các tiêu chuẩn khí thải đầu tiên có hiệu lực tại California vào năm 1968; Đầu tiên là tiêu chuẩn tiêu chuẩn Châu Âu ECE 15 từ năm 1971.

Euro I (1993)

Euro II (1996)

Euro III (2000)

Euro IV (2005)

Euro V (tháng 9 năm 2009)

Euro VI (tháng 9 năm 2014)

Tiêu chuẩn khí thải EURO ✓ http://ngocford.com/tu-van-xe/tieu-chuan-khi-thai-euro ✓ MUA XE FORD gọi #NgocFord 0972893878 CAM KẾT DÀI LÂU ✓

Leave a Reply