Cho thuê hoặc bán chung cư Vũng Tàu center FREE – Vũng Tàu Nhà có 2pn, nội thất…


Cho thuê hoặc bán chung cư Vũng Tàu center
FREE – Vũng Tàu

Nhà có 2pn, nội thất có 1 bộ salon, 1 bộ bàn ăn, 1 giường, Giá cho thuê: 5,7 triệu, giá bán: 1,55 tỷ.

cho-thue-hoac-ban-chung-cu-vung-tau-centerfree-vung-taunha-co-2pn-noi-that Cho thuê hoặc bán chung cư Vũng Tàu center
FREE - Vũng Tàu  Nhà có 2pn, nội thất...
1507296950_708_cho-thue-hoac-ban-chung-cu-vung-tau-centerfree-vung-taunha-co-2pn-noi-that Cho thuê hoặc bán chung cư Vũng Tàu center
FREE - Vũng Tàu  Nhà có 2pn, nội thất...
1507296951_655_cho-thue-hoac-ban-chung-cu-vung-tau-centerfree-vung-taunha-co-2pn-noi-that Cho thuê hoặc bán chung cư Vũng Tàu center
FREE - Vũng Tàu  Nhà có 2pn, nội thất...


Source Nha dat

2 Comments

  1. Ha Nguyen October 6, 2017
  2. Anh Tuấn Lê October 6, 2017

Leave a Reply