Hỗ trợ lãi suất 5% đợt cuối cho hơn 20 căn hộ còn lại tại dự án The Vesta. ₫768 …


Hỗ trợ lãi suất 5% đợt cuối cho hơn 20 căn hộ còn lại tại dự án The Vesta.
₫768 – Ha Noi, Vietnam

– Dự án The Vesta – Phú Lãm – Hà Đông.
– Hỗ trợ lãi suất 5% cố định 5 năm đợt cuối cho HƠN 30 cặn hộ cuối cùng.
– Chỉ 230tr bỏ ra khách hàng đã được sở hữu 1 căn hộ tại quận Hà Đông.
– Diện tích 56m2 thiết kế 2 phòng ngủ 2 vệ sinh.
– Diện tích 68.4m2 thiết kế 3 phòng ngủ 2 vệ sinh.

ho-tro-lai-suat-5-dot-cuoi-cho-hon-20-can-ho-con-lai-tai-du-an-the-vesta-₫768 Hỗ trợ lãi suất 5% đợt cuối cho hơn 20 căn hộ còn lại tại dự án The Vesta.
₫768 ...
1506672376_169_ho-tro-lai-suat-5-dot-cuoi-cho-hon-20-can-ho-con-lai-tai-du-an-the-vesta-₫768 Hỗ trợ lãi suất 5% đợt cuối cho hơn 20 căn hộ còn lại tại dự án The Vesta.
₫768 ...
1506672377_987_ho-tro-lai-suat-5-dot-cuoi-cho-hon-20-can-ho-con-lai-tai-du-an-the-vesta-₫768 Hỗ trợ lãi suất 5% đợt cuối cho hơn 20 căn hộ còn lại tại dự án The Vesta.
₫768 ...

Leave a Reply