Mở bán dự án Đại Dương Xanh, nhận đặt chỗ lô góc ngã 3, ngã 4 cho các nhà đầu tư…


Mở bán dự án Đại Dương Xanh, nhận đặt chỗ lô góc ngã 3, ngã 4 cho các nhà đầu tư thông thái – 0905.
₫450 – Đà Nẵng

Công ty Vùng Đất Sáng chính thức nhận đặt chỗ các lô có vị trí đẹp nhất của dự án.
Liên hệ ngay : 0905.486.086 – Duy Thành

mo-ban-du-an-dai-duong-xanh-nhan-dat-cho-lo-goc-nga-3-nga-4-cho-cac-nha-dau-tu Mở bán dự án Đại Dương Xanh, nhận đặt chỗ lô góc ngã 3, ngã 4 cho các nhà đầu tư...
1506599296_848_mo-ban-du-an-dai-duong-xanh-nhan-dat-cho-lo-goc-nga-3-nga-4-cho-cac-nha-dau-tu Mở bán dự án Đại Dương Xanh, nhận đặt chỗ lô góc ngã 3, ngã 4 cho các nhà đầu tư...
1506599296_90_mo-ban-du-an-dai-duong-xanh-nhan-dat-cho-lo-goc-nga-3-nga-4-cho-cac-nha-dau-tu Mở bán dự án Đại Dương Xanh, nhận đặt chỗ lô góc ngã 3, ngã 4 cho các nhà đầu tư...
1506599297_19_mo-ban-du-an-dai-duong-xanh-nhan-dat-cho-lo-goc-nga-3-nga-4-cho-cac-nha-dau-tu Mở bán dự án Đại Dương Xanh, nhận đặt chỗ lô góc ngã 3, ngã 4 cho các nhà đầu tư...
1506599297_896_mo-ban-du-an-dai-duong-xanh-nhan-dat-cho-lo-goc-nga-3-nga-4-cho-cac-nha-dau-tu Mở bán dự án Đại Dương Xanh, nhận đặt chỗ lô góc ngã 3, ngã 4 cho các nhà đầu tư...


Source

Leave a Reply