nhà 1ty35 ₫1,350 – Đà Nẵng Bán nha nhỏ nhỏ kiệt Tiểu La . diện tích 50m2 = 5×1…


nhà 1ty35
₫1,350 – Đà Nẵng

Bán nha nhỏ nhỏ kiệt Tiểu La .
diện tích 50m2 = 5×10
Hướng nam
Nhà cấp 4 gác lửng đúc . Có 2 phòng ngủ .
2 wc
Giá 1ty350
Liên hệ 0935.156.059

nha-1ty35₫1350-da-nangban-nha-nho-nho-kiet-tieu-la-dien-tich-50m2-5x1 nhà 1ty35
₫1,350 - Đà Nẵng  Bán nha nhỏ nhỏ kiệt Tiểu La . 
diện tích 50m2 = 5x1...
1506727926_474_nha-1ty35₫1350-da-nangban-nha-nho-nho-kiet-tieu-la-dien-tich-50m2-5x1 nhà 1ty35
₫1,350 - Đà Nẵng  Bán nha nhỏ nhỏ kiệt Tiểu La . 
diện tích 50m2 = 5x1...
1506727926_844_nha-1ty35₫1350-da-nangban-nha-nho-nho-kiet-tieu-la-dien-tich-50m2-5x1 nhà 1ty35
₫1,350 - Đà Nẵng  Bán nha nhỏ nhỏ kiệt Tiểu La . 
diện tích 50m2 = 5x1...
1506727926_699_nha-1ty35₫1350-da-nangban-nha-nho-nho-kiet-tieu-la-dien-tich-50m2-5x1 nhà 1ty35
₫1,350 - Đà Nẵng  Bán nha nhỏ nhỏ kiệt Tiểu La . 
diện tích 50m2 = 5x1...
1506727927_172_nha-1ty35₫1350-da-nangban-nha-nho-nho-kiet-tieu-la-dien-tich-50m2-5x1 nhà 1ty35
₫1,350 - Đà Nẵng  Bán nha nhỏ nhỏ kiệt Tiểu La . 
diện tích 50m2 = 5x1...
1506727927_588_nha-1ty35₫1350-da-nangban-nha-nho-nho-kiet-tieu-la-dien-tich-50m2-5x1 nhà 1ty35
₫1,350 - Đà Nẵng  Bán nha nhỏ nhỏ kiệt Tiểu La . 
diện tích 50m2 = 5x1...
1506727928_252_nha-1ty35₫1350-da-nangban-nha-nho-nho-kiet-tieu-la-dien-tich-50m2-5x1 nhà 1ty35
₫1,350 - Đà Nẵng  Bán nha nhỏ nhỏ kiệt Tiểu La . 
diện tích 50m2 = 5x1...
1506727928_566_nha-1ty35₫1350-da-nangban-nha-nho-nho-kiet-tieu-la-dien-tich-50m2-5x1 nhà 1ty35
₫1,350 - Đà Nẵng  Bán nha nhỏ nhỏ kiệt Tiểu La . 
diện tích 50m2 = 5x1...


Source

Leave a Reply