Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn 4 phòng ngủ 3 tolet s…


Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn
4 phòng ngủ
3 tolet siêu sạch ( tại mới sửa nhà )
Sân thượng phơi đồ thoải mái
Diện tích 80m2
Hẻm 2.5m
0931770209

nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-can-4-phong-ngu-3-tolet-s Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn 
4 phòng ngủ 
3 tolet s...
1507283684_610_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-can-4-phong-ngu-3-tolet-s Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn 
4 phòng ngủ 
3 tolet s...
1507283685_979_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-can-4-phong-ngu-3-tolet-s Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn 
4 phòng ngủ 
3 tolet s...
1507283685_558_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-can-4-phong-ngu-3-tolet-s Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn 
4 phòng ngủ 
3 tolet s...
1507283686_670_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-can-4-phong-ngu-3-tolet-s Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn 
4 phòng ngủ 
3 tolet s...
1507283687_480_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-can-4-phong-ngu-3-tolet-s Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn 
4 phòng ngủ 
3 tolet s...
1507283687_487_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-can-4-phong-ngu-3-tolet-s Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn 
4 phòng ngủ 
3 tolet s...
1507283688_777_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-can-4-phong-ngu-3-tolet-s Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn 
4 phòng ngủ 
3 tolet s...
1507283688_717_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-can-4-phong-ngu-3-tolet-s Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn 
4 phòng ngủ 
3 tolet s...


Source Nha dat

One Response

  1. Hiếu Nguyễn October 6, 2017

Leave a Reply