Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn FREE – Vũng Tàu 4 phòn…


Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn
FREE – Vũng Tàu

4 phòng ngủ
3 tolet siêu sạch ( tại mới sửa nhà )
Sân thượng phơi đồ thoải mái
Diện tích 80m2
Hẻm 2.5m
Giá: 6,5 triệu/tháng
0931.285.893

nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-canfree-vung-tau4-phon Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn
FREE - Vũng Tàu  4 phòn...
1507309732_628_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-canfree-vung-tau4-phon Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn
FREE - Vũng Tàu  4 phòn...
1507309732_25_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-canfree-vung-tau4-phon Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn
FREE - Vũng Tàu  4 phòn...
1507309733_154_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-canfree-vung-tau4-phon Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn
FREE - Vũng Tàu  4 phòn...
1507309733_939_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-canfree-vung-tau4-phon Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn
FREE - Vũng Tàu  4 phòn...
1507309734_408_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-canfree-vung-tau4-phon Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn
FREE - Vũng Tàu  4 phòn...
1507309735_983_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-canfree-vung-tau4-phon Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn
FREE - Vũng Tàu  4 phòn...
1507309735_197_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-canfree-vung-tau4-phon Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn
FREE - Vũng Tàu  4 phòn...
1507309736_839_nha-em-o-duong-nam-ki-khoi-nghia-cho-thue-nha-nguyen-canfree-vung-tau4-phon Nhà em ở đường nam kì khởi nghĩa cho thuê nhà nguyên căn
FREE - Vũng Tàu  4 phòn...


Source Nha dat

One Response

  1. Hoàng Chi October 7, 2017

Leave a Reply