Nhà kiệt 2/9 FREE – Đà Nẵng Nhà kiệt 2/9 gần cầu Tuyên sơn. Nhà 2 tầng, cách ki…


Nhà kiệt 2/9
FREE – Đà Nẵng

Nhà kiệt 2/9 gần cầu Tuyên sơn. Nhà 2 tầng, cách kiệt ô tô 50m.
+ dtd : 45m2
+dtsd : 90m2
+ hướng bắc.

Lh : 0906.579.891 – 0935.711.535

nha-kiet-29free-da-nangnha-kiet-29-gan-cau-tuyen-son-nha-2-tang-cach-ki Nhà kiệt 2/9
FREE - Đà Nẵng  Nhà kiệt 2/9 gần cầu Tuyên sơn. Nhà 2 tầng, cách ki...
1507128470_217_nha-kiet-29free-da-nangnha-kiet-29-gan-cau-tuyen-son-nha-2-tang-cach-ki Nhà kiệt 2/9
FREE - Đà Nẵng  Nhà kiệt 2/9 gần cầu Tuyên sơn. Nhà 2 tầng, cách ki...
1507128471_520_nha-kiet-29free-da-nangnha-kiet-29-gan-cau-tuyen-son-nha-2-tang-cach-ki Nhà kiệt 2/9
FREE - Đà Nẵng  Nhà kiệt 2/9 gần cầu Tuyên sơn. Nhà 2 tầng, cách ki...
1507128471_537_nha-kiet-29free-da-nangnha-kiet-29-gan-cau-tuyen-son-nha-2-tang-cach-ki Nhà kiệt 2/9
FREE - Đà Nẵng  Nhà kiệt 2/9 gần cầu Tuyên sơn. Nhà 2 tầng, cách ki...
1507128472_408_nha-kiet-29free-da-nangnha-kiet-29-gan-cau-tuyen-son-nha-2-tang-cach-ki Nhà kiệt 2/9
FREE - Đà Nẵng  Nhà kiệt 2/9 gần cầu Tuyên sơn. Nhà 2 tầng, cách ki...
1507128472_316_nha-kiet-29free-da-nangnha-kiet-29-gan-cau-tuyen-son-nha-2-tang-cach-ki Nhà kiệt 2/9
FREE - Đà Nẵng  Nhà kiệt 2/9 gần cầu Tuyên sơn. Nhà 2 tầng, cách ki...


Source

Leave a Reply