Nokia 107, 2sim ₫200,000 – Đà Nẵng Mình bán đt Nokia 2 sim nghe gọi to rõ, pin …


Nokia 107, 2sim
₫200,000 – Đà Nẵng

Mình bán đt Nokia 2 sim nghe gọi to rõ, pin dùng trên 4 ngày, test thoải mải, đúng giá 200k nha
Sdt 0905911956
Địa chỉ: 165 Trần Cao Vân, ĐN

nokia-107-2sim₫200000-da-nangminh-ban-dt-nokia-2-sim-nghe-goi-to-ro-pin Nokia 107, 2sim
₫200,000 - Đà Nẵng  Mình bán đt Nokia 2 sim nghe gọi to rõ, pin ...
1506678307_428_nokia-107-2sim₫200000-da-nangminh-ban-dt-nokia-2-sim-nghe-goi-to-ro-pin Nokia 107, 2sim
₫200,000 - Đà Nẵng  Mình bán đt Nokia 2 sim nghe gọi to rõ, pin ...
1506678307_211_nokia-107-2sim₫200000-da-nangminh-ban-dt-nokia-2-sim-nghe-goi-to-ro-pin Nokia 107, 2sim
₫200,000 - Đà Nẵng  Mình bán đt Nokia 2 sim nghe gọi to rõ, pin ...


Source

Leave a Reply