Trả góp 2 năm không lãi suất – Căn hộ Vũng Tàu DIC Phoenix ₫880,000,000 – Căn hộ…


Trả góp 2 năm không lãi suất – Căn hộ Vũng Tàu DIC Phoenix
₫880,000,000 – Căn hộ Vũng Tàu DIC Phoenix

+ Trả góp 2 năm không lãi suất !
+ Có căn hộ và Shop house
+ Đang bàn giao, sổ hồng vĩnh viễn.
+ 1 – 3 phòng ngủ. 51 – 114m2
+ 880tr – 1600tr
+ Khuôn viên có phố đi bộ và bến du thuyền duy nhất Vũng Tàu
Mr.Hoàng 09 655 88 955
facebook.com/Căn-hộ-Vũng-Tàu-DIC-Phoenix-793862010774019/

tra-gop-2-nam-khong-lai-suat-can-ho-vung-tau-dic-phoenix₫880000000-can-ho Trả góp 2 năm không lãi suất - Căn hộ Vũng Tàu DIC Phoenix
₫880,000,000 - Căn hộ...
1506473902_855_tra-gop-2-nam-khong-lai-suat-can-ho-vung-tau-dic-phoenix₫880000000-can-ho Trả góp 2 năm không lãi suất - Căn hộ Vũng Tàu DIC Phoenix
₫880,000,000 - Căn hộ...
1506473903_671_tra-gop-2-nam-khong-lai-suat-can-ho-vung-tau-dic-phoenix₫880000000-can-ho Trả góp 2 năm không lãi suất - Căn hộ Vũng Tàu DIC Phoenix
₫880,000,000 - Căn hộ...


Source Nha dat

Leave a Reply