Trung tâm gia sư Tâm – Thành cột 3 Hạ Long


Cần Giáo Viên:
1⃣ Gia sư Toán 10
– Đối tượng: HS Nữ.
– Khu vực: Hạ long center
– Số buổi học: 2 buổi/tuần.
– Thời gian học: Chiều hoặc tối.
– Yêu cầu: GS/GV.
– Học phí: 220.000 VNĐ/buổi.
2⃣ Gia sư Lý 12
– Đối tượng: HS Nữ.
– Khu vực: Yết Kiêu
– Số buổi học: 3 buổi/tuần.
– Thời gian học: Tối thứ 3, 5 ,7
– Yêu cầu: GS/GV.
– Học phí: 220.000 VNĐ/buổi.
3⃣ Gia sư Vật lí 11
– Đối tượng: HS Nữ.
– Khu vực: Sau BigC cột 5
– Số buổi học: 1 buổi/tuần.
– Thời gian học: Thỏa thuận.
– Yêu cầu: GS/GV.
– Học phí: 220.000 VNĐ/buổi.
⚠ TUYỂN DỤNG GIA S: LIÊN HỆ 088 639 1074 MISS HOA
https://www.facebook.com/Trung-t%C3%A2m-gia-s%C6%B0-T%C3%A2m-Th%C3%A0nh-c%E1%BB%99t-3-H%E1%BA%A1-Long-801733606594975/?ref=bookmarks

trung-tam-gia-su-tam-thanh-cot-3-ha-long Trung tâm gia sư Tâm - Thành cột 3 Hạ Long

Trung tâm gia sư Tâm – Thành cột 3 Hạ Long

học để ước mơ!


Source

Leave a Reply